The Police state

 


Smart Grid i Stimulanspaketet

Skenbart handlar Smart Grid om energieffektivitet och klimatförändringar.  Detta intelligenta kraftnät samlar information om individuell energianvändning via sensorer inbäddade i överföringsledningar och i hem och affärsföretag.  Regeringen, via WAPA, vill veta vilken temperatur du har i ditt hem eller i ditt företag.  Om du har högre värme än vad som godkänts av den federala regeringen får du betala mer. För en del är detta ett acceptabelt arrangemang, tills de upptäcker vad annat Smart Grid kan göra.

Läs mer>>>

600 MILJONER NYA FATTIGA I STATISTIKEN - MEN LOVSÅNGEN TILL GLOBALISERINGEN FORTSÄTTER

År 2007 blev de fattiga i världen plötsligt 600 miljoner fler. Globaliseringsrådet, Lars Leijonborgs regeringsorgan för propaganda om den fria marknadens välsignelser, har så vitt jag kan se ännu inte noterat saken. Det är kanske enklast så. Läs mer>>>


Dan Sermand, Läkare Utan Gränser i Sverige:
”Undernäringskriser världen över pågår i tysthet och fortsätter att ignoreras och förtigas i medias rubriker”

Akut undernäring dödar över fem miljoner barn varje år. Tusentals barnkistor står denna vecka utplacerade på gator och torg i Stockholm, för att påminna om att också idag kommer 13 689 barn att dö till följd av undernäring.

Denna katastrof pågår, år ut och år in, och är en av vår tids mest ignorerade kriser. Det finns dock en ny effektiv produkt som kan rädda upp till 95 % av patienterna på mindre än en månad.

Det finns ingen ursäkt att inte behandla – nu. Trots detta är det bara 1 % av dem som behöver behandlingen allra mest som faktiskt får den.

Läs mer>>>


Befolkningskontroll
13 .1.2008

Källa: The Police State Road Map
www.policestateplanning.com

Detta är ett utdrag ur "Befolkningskontroll"

Befolkningskontrollen är mångfacetterad.  Den innefattar: en minskning av antalet människor; rashygien; minskning av intelligensnivåer; mind control; ökande fattigdom och man ökar det finansiella beroendet hos läkemedelsindustrin. Olika aspekter inom befolkningskontrollens agenda kan uppträda simultant, men de har även olika mönster. Läs mer>>>

Vaccinering som vapen

20 .1.2008
Ett utdrag ur The Police State

  Ett vaccin ökar cellförmedlande immunitet till 50 %, två vaccin till 70 %... alla trippelvaccin (MMR, DtaP) försämrar den cellförmedlande immuniteten, vilket förutspår återkommande virala infektioner. (60)

Liksom HIV, utgör mässlingviruset en dämpning av immunförsvaret och därför är det livsfarligt med sådana levande virus i mässlingvaccinet. År 2001 föreslog GAVI  att alla 200 miljoner barn i Sub-Sahara i Afrika skulle vaccineras mot mässling, trots det faktum att HIV- infektioner härjar där. (61)
Läs mer>>>


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google adds