Syfte med hemsidan

"Vi har behov av fri information
Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedömma sanning och lögn,
är ett land som är rädd för sina medborgare"


President John F. Kennedy, februari 1962

Syftet med hemsidan är, att visa vanliga människor på de olika spelregler som gäller inom världspolitiken och inom vårt eget land. Uppgifter, vilka aldrig eller mycket sällan kan läsas om i våra traditionella medier, därför att de ägs och styrs av personer som styr världspolitiken.

Uppgifterna hämtas från oberoende källor, som vågar gå utanför det sk "etablisse-manget".

Du kan även själv bidra genom att skriva artiklar som jag sedan lägger ut på hemsidan.

Fundera och diskutera med arbetskamrater, släktingar och vänner om det vi berättar.

Glöm inte det gamla ordspråket KUNSKAP ÄR STYRKA !

En okunnig befolkning blir lättledd boskap för maktfullkomliga politiker och då har vi lämnat demokratin bakom oss.

I "Blogg" skriver jag om aktuella saker (i mån av tid) som hänt i min omgivning. Jag har även skivit in de artiklar jag har skrivit i den finlandssvenska dagstidningen, Hufvudstadsbladet.

Lite om mig själv

Började min politiska bana inom Ny Demokrati, 1996
- Medlem i valberedningen, Mariestad
- Styrelseledamot, Mariestad
- Ordförande, Örebro
- Sekreterare för NyD i Nybro
- Sekreterare i den interimistiska styrelsen för NyD


Verksam inom Svenska Folkpartiet, 2004 - 2010(Finland)

Började banan i Esbo där jag blev
- Styrelseledamot i Esbo Mellersta Sfp
- Nämndeman i Tingsrätten

Sfp Raseborg
- Viceordf. i styrelsen för Pojo
- Nämndeman i Raseborgs Tingrätt
- Suppleant i Kommunorganisationen
- Suppleant i styrelsen för Kultur och Museiverksamhet
- Suppleant Förvaltningsrådet för Pojo Serviceboende

Verksam 2010 -
Styrelsesuppleant i Verdandi Kronoparken


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google adds