Förödande Bevisning – Martin Bormann var agent
för Rothschild


http://www.henrymakow.com/martin_bormann_was_rothschild.html
Av Henry Makow Ph.D, Juli 1, 2009  

Översättning Traducteur Sans Frontiéres
Obs: Länkade artiklar ej översatta

Den näst mäktigaste mannen i Nazityskland, Martin Bormann, var en "Sovjetisk" (dvs. illuminatisk-engelsk) agent som säkerställde förstörelsen av Tyskland och den europeiska Judenheten.

Genom detta, flyttade han fram två av Illuminaternas huvudmål: inlemmandet av Tyskland i en världsregering - genom förintande av dess nationella, kulturella och rasmässiga anspråk, och etablerande av  Israel som frimurarbankirernas världshuvudstad - genom att hota Europas judar med utrotning.

När jag första gången framhöll det här i juni 2007, föreslog en läsare att jag skulle läsa boken ”OPJB” (1996), av överstelöjtnant John Ainsworth-Davis. Beskrivningen av hur han och Ian Fleming* ledde den grupp på 150 man i kajaker, som den 1 maj, 1945, räddade Martin Bormann från det krigshärjade Berlin. Enligt den här boken, levde Bormann under antagen identitet i England till 1956, innan han 1959 dog i Paraguay.
* Författaren till James Bond böckerna/filmerna. Översättarens anmärkning.

Bokens titel står för "Operation [uppdrag] James Bond". Ian Fleming nyttjade vid undsättningen av Bormann, namnet på författaren till boken "A Field Guide to the Birds of the West Indies" [En Fältguide till Västindiens Fåglar] och gav sedan samma namn till hjälten i hans spionromaner som var baserade på Ainsworth-Davis, vilken idag brukar namnet Christopher Creighton

Snacka om att gömma saker i full dager! Beviset, att den man som hade det största ansvaret för holocaust var en engelsk agent, har funnits på bokhyllor sedan 1996. Boken inkluderar ett brev skrivet 1963 från Ian Fleming, där denne bekräftar att han och Creighton ledde räddningsoperationen av Bormann. Boken inkluderar också ett foto av ett brev från 1954, skrivet av  Winston Churchill, där han ger Creighton tillåtelse att offentliggöra den här historien efter Churchill's död, "uteslutande naturligtvis de saker som du förstår aldrig kan avslöjas".
 
Enligt Creighton, befann sig faktiskt Martin Bormann sittande i en privat åhörarläktare vid  Nürnbergrättegången, där han i sin ‘frånvaro’ dömdes till döden!  (sid.243)
Täckmanteln för den här affären var att Borman skulle hjälpa de allierade att återföra nazisternas plundrade krigsbyte och återföra detta till sina rättmätiga ägare. Går du på detta, så har jag en del sumpmark i Florida... Bormann hade hela tiden varit en illuminatisk-engelsk agent och var till stor del ansvarig för nazisternas nederlag. I själva verket var andra världskriget ett monstruöst bedrägeri utfört av Rothschilds gentemot tyskar, judar och den mänskliga rasen. Det plundrade krigsbytet hamnade i Illuminaternas händer.

DEN VERKLIGA "JAMES BOND" VAR EN ILLUMINATISK MASSMÖRDARE

Verklighetens James Bond hjälpte till att döda tusentals människor, mest brittiska allierade. Han förföljdes av andarna från "perfekt lojala och oskyldiga människor som hade råkat bli offer i våra uppdrag..." (sid. 79)

Han ”följde bara order”, vilket ur patriotisk synvinkel inte verkade logiskt. ”Vårt handlande baserades inte på patriotism eller utifrån högre moraliska principer. Vi gjorde inte det här för England eller USA. Som vanligt gjorde vi bara vad vi blev tillsagda: vi lydde bara de order vi fick.” (sid. 170)

Till exempel tipsade Creighton nazisterna om exakt tid och plats för [de allierades] anfall mot Dieppe 1942, vilket kostade 3000 kanadensares liv. Man talade om för honom att britterna ville testa det nazistiska försvaret. De verkliga anledningarna: övertyga Stalin om att det var för tidigt med en andra front, och bygga upp Creightons trovärdighet inför den stundande Normandie invasionen.

Vid tiden för denna, talade han om för tyskarna att invasionen skulle ske i Normandie, men den här gången avslöjades förräderiet. Nazisterna informerades om att Creighton var en brittisk spion, varför de naturligtvis antog att den här informationen var felaktig.

Creighton skriver också om "Operation Tiger" i april 1944, en militärövning vid Slapton Sands, Dorset, som oförskämt avbröts av åtta tyska motortorpedbåtar. Förluster: över 800 amerikaner drunknade. (Gestapo chefen Heinrich Müller skrev att nazisterna tipsades [om övningen] av en tysk spion). Fiaskot hemlighölls för att skydda moralen inför dagen-D [invasionen av Nazityskland]. Creighton säger att överlevande internerades eller dödades med en sjömina för att hemlighålla händelsen. (sid. 25) Nazisterna misslyckades att dra den [rätta] logiska slutsatsen, trots det faktum att Dorsets kustlinje liknade Normandies.
Agenter som råkade snubbla över ”Andra Världskrigets verkliga hemligheter” (d.v.s. det faktum att nazisterna hade infiltrerats och styrdes ‘engelsmännen’), blev ofta förrådda och fick möta döden i aktiva uppdrag. Detta hände Creightons flickvän, Patricia Falkiner. Morton bekände att Falkiner var under hans beskydd: "Han hade gjort sitt yttersta för att hålla Patricia utanför aktiva uppdrag… bara när hon hade råkat få kännedom om de mest vitala hemligheterna vid Bletchley*, hade han tvingats sätta in henne i uppdrag..." (sid.85)
* Bletchley Park, en herrgård vid Eaton, var under Andra Världskriget centrum för Englands deschiffering och tolkning av Nazisternas hemliga, krypterade, radio- och telegramtrafik.

Creighton såg också till att Pearl Harbor, ett annat exempel på illuminatiskt falskspel, hölls hemligt. Den 28 november, 1941, gensköt den holländska ubåten K-XVII, den japanska flottan på dess väg mot Pearl Harbor och varnade den brittiska flottans högkvarter. För att vidmakthålla illusionen av att Pearl Harbor var en överraskning, utplånades ubåten med dess besättning. Creighton "slog ut fartygets besättning med två små cyanidcylindrar instoppade i båtens syreförråd, och en låda sprängämnen kamouflerat som whiskey…kriget hade förvandlat mig till ett odjur och massmördare...". (sid.81)

"SEKTION M"  (För Morton), ETT PARADIS FÖR PEDOFILER?

Officiellt var Desmond Morton Winston Churchill's ´rådgivare.´ I själva verket ledde han en topphemlig illuminatiorganisation, avsedd att föra fram en global diktatur genom skurkstreck. Den finansierades av ´Kronan´, dvs. den engelska grenen av bankirfamiljen Rothschilds. Den var ansvarig bara inför Churchill, vilken, naturligtvis, i sin tur, bara var ansvarig inför Victor Rothschild. Chefen för Englands Riksbank, Montagu Norman, rekommenderade Ian Fleming till flottans underrättelsetjänst. (Fleming var 15 år äldre än  Creighton.)

´SEKTION M´ hade till sitt förfogande Royal Navy´s och Marinens resurser och var ansvarig för räddningen av Martin Bormann, och möjligen också Hitler. (se nedan)

Morton gifte sig aldrig och det ryktas att han och Churchill hade en homosexuell dragning till varandra.

Han anklagade Churchill för att ha homosexuella känslor för FDR (Franklin D. Roosevelt). (Winston Churchill, av Chris Wrigley, sid. 268)

Toppagenter and kommandosoldater som Creighton rekryterades bland män och kvinnor i de senare tonåren, vilkas personligheter var kända för Illuminaterna. Creighton var bara 21 år gammal 1945. Ungdomarna var ofta föräldralösa eller separerade från sina föräldrar. Till exempel var Creighton's föräldrar skilda, men Louis Mountbatten och Desmond Morton var vänner till familjen. Morton tog Creighton under sina vingar och blev hans "farbror”. När det krisade, "omfamnade jag honom så som jag hade omfamnat honom så ofta i det förflutna”. (sid. 85)

Creighton beskriver sin tjänst i Sektion M i ondskefulla termer: ”fasanfulla år av förräderi och skräck som jag hade tvingats in i”. (sid. 78) Han nämner det "Svengali-liknande*, inflytande och den kontroll, som Morton hade utövat över mig sedan min tidiga barndom”.
* Ordet “Svengali” har tillförts det engelska språket i betydelsen av en person som, med onda avsikter, manipulerar någon annan att göra vad som önskas. Ordet nyttjas frekvent för varje slag av handledare, som tycks utöva en extrem grad av dominans över en artist (särskilt om artisten är kvinnlig el. om han el. hon tror sig bara kunna uppträda i närvaro av handledaren). Översättarens anmärkning.

Vid 15 års ålder, uppenbarades för Creighton en ”Svart Ängel” som  var i besittning av honom som en ”Dödsängel.”

”Jag vaknade mitt i natten, genomblöt av svett och han var där, stående vid fotändan av sängen …jag kunde inte röra mig. Med en känsla av yttersta förnedring och terror insåg jag att jag var maktlös att stoppa honom från att ta mig i besittning – som han ofta skulle göra i de veckor, månader och år som följde.” Det verkar som om Creighton föll offer för en pedofil?   

Den Svarta Ängeln var troligen Morton. Creighton fortsätter: ”När jag ser bakåt kan jag inse hur jag, under större delen av kriget, var totalt i Mortons grepp. Från 1940 till 1945 var jag hans lakej, manipulerad av honom och utförande hans order.” (sid. 18)
Det slutliga uthållighetstestet för ”både pojkar och flickor, var 12 slag med en käpp på deras nakna stjärtar, utfört av en av en sergeant i marinens commandostyrkor, inför sina klasskamrater”. (sid. 69)

Det är möjligt, att precis som några MI-5 och MI-6 agenter idag, en del Sektion M agenter kan ha varit hjärntvättade sexslavar. Greg Hallett har en annan, ockult, förklaring.


BRICKOR I DERAS SPEL

”Morton's tillvägagångssätt* var bedrägerier och dubbelspel,” skriver Creighton. Det är häpnadsväckande att han [fortfarande] befinner sig i livet för att berätta sin historia. Kanske beroende på att han accepterade lögnen om att Bormann räddades, för att kunna återföra stulet nazistiskt krigsbyte till sina rättmätiga ägare.
* Creighton nyttjar förkortningen ´OP´ = Modus Operandi. Översättarens anmärkning.

Precis som Creighton, är vi alla brickor i deras [illuminaternas] spel. Till exempel var Bormann´s dubbelgångare, Otto Gunther, en krigsfånge som hittades i Kanada. Bormann´s personuppgifter ändrades för att passa in på Gunther, varför folk trodde att han var Hitlers underlydande när hans döda kropp hittades. 

Kommandosoldaterna som medföljde Bormann vid hans flykt kände inte till hans identitet. Många var judiska ´frihetskämpar.´ Vilken ironi!

Mäktiga nationer som England, Förenta Staterna, Tyskland och Frankrike, är alla brickor i Illuminaternas spel. Vilken nytta har vi av demokrati när Illuminatordern styr politikerna och kontrollerar massmedia?

Betänk de miljontals som dog i Andra Världskriget, allt bara för att förstöra och degradera mänskligheten, för att de inavlade illuminaterna skall få äga och kontrollera oss alla. De är  fortfarande fullt sysselsatta med att splittra oss, så att vi aldrig skall kunna förenas mot dem.
------
Korrespondenten Greg Hallett beskriver "själsvandring" och  hur också Hitler räddades

Artikeln har koppling till, min [artikel] "Bormann Styrde Hitler Åt Illuminaterna" Någonting som bör  läsas i anslutning till detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google adds